Apie mane

Į politiką atėjau prieš 7 metus, prieš tai 20 metų dirbęs istoriku, tuo pačiu metu turėdamas 15 metų darbo universitetuose stažą, būdamas šešiolikos knygų autoriumi ir humanitarinių mokslų daktaru bei docentu.  Genocido ir rezistencijos tyrimo centro moksliniams tyrimams vadovavęs 12 metų, turintis tokią pat administracinio darbo patirtį, kaip departamento direktorius kūręs buvusių politinių kalinių ir tremtinių paramos įstatymus bei KGB darbuotojų bei agentų iliustravimo įstatymus, dalyvavęs kaip ekspertas KGB rezervistų parlamentiniame tyrime. Į pastaruosius rinkimus ėjau su kovos už energetinę nepriklausomybę, už Lietuvos be korupcijos ir istorinės atminties puoselėjimo šūkiais.

Po septynerių darbo metų politikoje galėčiau kalbėti apie įgytą patirtį vadovaujant Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui sunkiausius ketverius krizinius metus, taip pat vadovaujant parlamentiniam sėkmingam tyrimui, kuris leido reformuoti VSD. Taip pat esu 125 įstatymų autorius ir bendraautorius – beveik pusė buvo ir priimti, tarp jų ir svarbiausi – Nacionalinio saugumo strategija, Energetinės nepriklausomybės strategija ir kt. Taip pat inicijavau KGB dokumentų viešinimo projektą (paskelbta ir skelbiama tūkstančiai dokumentų), patvirtintas šešėliniu vidaus reikalų ministru užmezgiau tamprius ryšius su teisėsaugininkų profsąjungomis, perduodavau teisėsaugai tirti grupelių ir pavienių asmenų antilietuvišką-antivalstybinę veiklą ir t.t.

Kyla pagrįstas klausimas, o kas gi toliau? Jei norime permainų politiniame gyvenime reikia daug dirbti. Save laikau juodadarbiu, kuris pirmiausia skiria dėmesį konkrečiam darbui, o ne kalboms. Per susitikimus teko daugybę kartų susidurti su socialinės neteisybės pavyzdžiais, spręsti tuos klausimus, kurie buvo palikti valstybės institucijų ir savivaldos reikalų užribyje. Neužtenka piktintis negerovėmis, kai reikia asmeninio įdirbio ir konkrečių pasiūlymų kaip padėtį keisti. Priešingu atveju teisingumo, kovos su korupcija ir istorinės atminties puoselėjimas liks tik plikais šūkiais.

Jūs, kaip politinė bendruomenė, taip pat turite aiškiai suvokti ir savo atsakomybę. Aš esu šalininkas tos politikos, kuri tarnauja piliečiui, bendruomenei ir per juos - mūsų valstybei. Tokie pasirinkimai buvo prieš 25 metus, kai ėjau į savanorius ir kai buvo ypač svarbus tiesos sakymas. Dabar ne mažiau svarbus įsiklausymas į žmonių lūkesčius, nes atsinaujinanti politika nepriklauso nuo amžiaus. Daugiau priklauso nuo padorumo. Nes ne žodžiais, o darbais turime suteikti viltį, kad viskas keisis pagal piliečių lūkesčius. Turime kasdien daryti bent mažus žingsnius, konkrečius politinius sprendimus, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo ir pasitikėjimo savo valstybe.

Politika - tai galimybė dirbti bendram gėriui. Ir tikslas surašytas į programas tegali būti paprastas: turi būti užtikrintos orios gyvenimo sąlygos ir Lietuvos valstybės gynyba, piliečių nepakantumas neteisingumui ir korupcijai. Tam reikalingas nuoseklus darbas ir Jūsų pasitikėjimas.

Iliustracijos šaltinis: "Lietuvos rytas",

2010 m. rugsėjo 25 d.