Išvykos

2012 metai:
 
Lapkričio 9-11 d. Praha ( Čekija). NATO parlamentinės asamblėjos sesija.
Rugsėjis 8-11 d. Kipras. Bendros užsienio ir saugumo politikos ir Bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija.
Gegužės 25 - 28 d. Talinas (Estija). NATO parlamentinės asamblėjos sesija.
Kovo 25-26 d. Talinas (Estija). Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Švedijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos gynybos komitetų susitikimas.
Kovo 4-8 d. Paryžius (Prancūzija). NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis.
Sausio 31- vasario 4 d. Vašingtonas D.C. (JAV). NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis.
 
2011 metai:
 
Lapkričio 20-23 d. Londonas (Didžioji Britanija). NATO parlamentinės asamblėjos seminaras „2011–2014 metai: Afganistano persitvarkymo procesas“.
Spalio 7-11 d. Bukareštas (Rumunija). NATO parlamentinė asamblėja.
Liepos 10-13 d. Briuselis (Belgija). NATO parlamentinės asamblėjos ir sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausios vadovybės (S.H.A.P.E.) seminaras.
Liepos 3-5 d.  Varšuvą (Lenkija). Europos sąjungos šalių parlamentų Gynybos komitetų pirmininkų konferencija.
Gegužės 27-30 d. Varna (Bulgarija). NATO parlamentinės asamblėjos sesija.
Sausio 29 d. - vasario 3 d. Vašingtonas D.C. (JAV). NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis.
 
 2010 metai:
 
Lapkričio 12 - 15 d. Varšuva (Lenkija) NATO parlamentinės asamblėjos sesija.
Spalio 26-29 d. Stambulas-Ankara (Turkija) NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis.
Rugsėjo 28 - spalio 1 d. Briuselis (Belgijos Karalystė). ES tarpparlamentinis komitetų susitikimas "Iššūkiai bendrai saugumo ir gynybos politikai po Lisabonos sutarties įsigaliojimo". ES valstybių narių nacionalinių parlamentų komitetų konferencija žvalgybos ir saugumo tarnybų priežiūros klausimais. T. p. dalyvavo Belgijos Senato organizuotoje 6-ojoje ES parlamentų komitetų konferencijoje žvalgybos ir saugumo tarnybų parlamentinės priežiūros klausimais. Susitikimas su Europos komisijos nariu A.Šemeta.
Gegužės 30 - birželio 1 d. Ryga (Latvija).  NATO parlamentinės asamblėjos sesija
Balandžio 26-27 d. Ryga (Latvija). Baltijos šalų parlamentų gynybos komitetų susitikimas
Sausio 24-29 d. Whashington D.C. (JAV). NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis
 
 2009 metai:

Lapkričio 13-18 d. Edinburgas (Didžioji Britanija), NATO parlamentinės asamblėjos sesija
Lapkričio 8-9 d. Stokholmas (Švedija). Europos Sąjungos šalių parlamentų Gynybos komitetų pirmininkų konferencija
Spalio 15-17 d. Maskva (Rusija). Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės vizitas (kelionė apmokėta iš asmeninių lėšų)
Rugpjūčio 28-31 d. Torontas, Hamiltonas, Wasaga (Kanada). Anapilio sodyba, Tėviškės žiburių redakcija. Susitikimas Hamiltone. Susitikimas Wasagoje Pranciškonų stovykloje ir Lietuvių jaunimo beisbolo savaitgalyje. Susitikimas Toronto Lietuvių namuose. DiskusijaToronto lietuvių namų seklyčioje „Lietuvybės išlaikymas Kanadoje“ (kelionė apmokėta iš asmeninių lėšų)
Gegužės 22-26 d. Oslas (Norvegija), NATO parlamentinėje asamblėjos sesija
Balandžio 26-29 d. Paryžius, NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis
Kovo 27-30 d. Afganistanas: Herate, Čagčarane, Kandahare, Kabule
Vasario 8-10 d. Maskva, Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės pirmininko vizitas Valstybės Dūmoje, istorijos paskaitos Vasario 16-osios proga lietuviškoje J.Baltrušaičio vardo vidurinėje mokykloje (kelionė apmokėta iš asmeninių lėšų)
Sausio 25-31 d. Vašingtonas, NATO parlamentinės asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdis