Apie nacionalinį saugumą ir Kauną (VIDEO)

Mūsų valstybingumas – tai mūsų piliečiai pasiruošę ginti šią valstybę, savo laisvę ir norą gyventi demokratinėje šalyje. Kaunas visada buvo tokio valstybingumo supratimo atrama. Kiekvienas turi savo suvokimą kas yra Lietuvos nacionalinis saugumas ir yra teisūs. Nacionalinis saugumas yra kintantis ir apima viską. Jis reikalauja nuolatinių pastangų pirmiausia iš valdžios, kuri turi turėti viziją ir strategiją kaip valdyti grėsmes ir pavojus, kaip kurti piliečių valstybę.
Nacionalinio saugumo pagrindas – tai piliečių pasitikėjimas savo demokratine valstybe.
Užtikrinti Lietuvos saugumą – tai reiškia užtikrinti jis piliečių saugumą nuo išorės grėsmių, kad ir kokie paklaikę diktatoriai aplink lakstytų su automatais ir raketomis. Užtikrinti nacionalinį saugumą išlaikant ryšį su strateginiais sąjungininkais, aktyvia naryste NATO.
Užtikrinti nacionalinį saugumą – tai dabartinėmis sąlygomis reiškia gaunamos Europą Sąjungos paramos investavimą į Lietuvos ateitį – inovatyvią ekonomiką ir švietimą.
Ir čia Kaunas gali pasirodyti kaip tokio nacionalinio saugumo ašis. Tik reikia tai suvokti. Suvokti ir pasirinkti. Pasirinkti su kuo – su baudas įvedinėjančia ir ribotų galimybių, demokratinės kontrolės vengiančia valdžia ar už savo istoriją kovojančia ir savo valstybės ateities galimybes ginančia tauta.
Kalnieciu apygardaPolitinė reklama.