Turime užtikrinti mūsų ir sąjungininkų greitą judėjimą Lietuvoje

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas gegužės 31 d. susitiko su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu aptarti prioritetinių kelių ir geležinkelių infrastruktūros poreikį, gerinant Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų judėjimą šalyje.

„Turime užtikrinti geras karinio mobilumo sąlygas Lietuvoje, kad mūsų ir sąjungininkų pajėgos neužstrigtų kaip rusiška kolona prie Kijevo. Karinė technika turi judėti greitai, ta pačia infrastruktūra naudosis ir gyventojai“, – teigia ministras A. Anušauskas.

„Su krašto apsaugos ministru šiandien susitikime susiderinome dvigubos paskirties infrastruktūros projektų vystymo prioritetus. Turime vystyti tuos kelių, geležinkelių, oro uostų bei jūrų uosto infrastruktūros projektus, kurie leistų užtikrinti strateginės svarbos sąjungininkų pajėgų sklandų ir greitą judėjimą – kalbame apie „Via Baltica“ atkarpą iki Lenkijos sienos, rekonstruotus magistralės Vilnius-Klaipėda tiltus ties Kaunu, būtina imtis per ilgai atidėlioto Jonavos aplinkkelio, spartinti geležinkelio signalinės sistemos diegimą kai kuriuose ruožuose, plėsti Kauno oro uosto peroną ir kita“, – sako ministras M. Skuodis.

Susitikime suderintas projektų sąrašas, kurį Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerijos teiks antrajam kvietimui dėl dvigubos paskirties – civilinės ir karinės – transporto infrastruktūros vystymo, kurie finansuojami pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. CEF). Tarp šių projektų – magistralinio kelio „Via Baltica“ rekonstravimas nuo Marijampolės Lenkijos sienos link, Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimas, magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda esančių tiltų rekonstravimas, eismo valdymo tobulinimas geležinkelio ruože tarp Kauno ir Lenkijos sienos, Kauno oro uosto orlaivių stovėjimo perono dangos išplėtimas ir pritaikymas kariniams orlaiviams.

Taip pat aptarta kelių infrastruktūra, reikalinga karinės technikos judėjimui į Rūdninkų poligoną. Rekonstruoti keliai leistų judėti sunkiai kovinei technikai. Planuojama rekonstruoti kelio atkarpą Pirčiupiai – Jašiūnai ir ieškoti optimaliausio geležinkelio atšakos praplėtimo poligono link, atstatyti Pajuostyje geležinkelio atšaką.

Ministrai sutarė, kad turime panašius prioritetus, gerinant judėjimą šalies viduje ir aiškų tikslą – saugią ir tinkamai gynybai pasiruošusią valstybę.

2022.05.31 Ministro A. Anušausko susitikimas su susisiekimo ministru M. Skuodžiu

Nuotr. Andrej Garbar / KAM

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku