Su Europos gynybos agentūros vadovu aptarti Lietuvos gynybos politikos prioritetai

 

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas birželio 10 d. aptarė Lietuvos gynybos politikos prioritetus su į Lietuvą atvykusiu Europos gynybos agentūros (angl. European Defence Agency, EDA) vadovu Jiří Šedivý. „Šiuo metu patiriame dramatiškus išbandymus visam Europos saugumui, kai Rusija siekia perbraižyti Europos sienas ir palaužti NATO ir Europos Sąjungos vienybę, bei vykdo genocidui prilygstančius veiksmus Ukrainoje“, – susitikimo metu sakė A. Anušauskas.

Ministras akcentavo, kad ES šalims investicijos į gynybą šiuo metu yra itin svarbios, nes dėl ilgalaikės Rusijos grėsmės reikalinga atitinkamai pritaikyti Europos gynybos architektūrą ir užtikrinti būtinus gynybos pajėgumus. Pasak A. Anušausko, reikalinga bendromis pastangomis užtikrinti, kad gynybos pramonė turėtų platesnį tinklą ir tolygesnę aprėptį visame Europos žemyne.

Per vizitą Krašto apsaugos ministerijoje J. Šedivý taip pat susitiko su Viceministru V.Semeška, su kuriuo aptarė Lietuvos kariuomenės modernizavimo prioritetus ir vykdomus projektus. Pažymėta, kad atsižvelgiant į supančias grėsmes ir ginkluotės perdavimą Ukrainai, Lietuvai ypač svarbus kuo spartesnis projektų įgyvendinimas. J. Šedivý patvirtino, kad EDA yra pasiruošusi tarpininkauti ir palengvinti šalių bendradarbiavimą kuriant ir įsigyjant reikiamus pajėgumus ir atkreipė dėmesį, kad papildoma paskata šalims galėtų būti EDA pirkimams taikoma PVM lengvata.

„Lietuva yra pasiruošusi pilnai išnaudoti EDA teikiamas galimybes, kad būtų kuo greičiau modernizuotos šalies gynybos sistemos“ – susitikime pabrėžė V. Semeška.

V. Semeška ir J. Šedivý taip pat sutarė, kad svarbu didinti ES gynybos pramonės pajėgumus.

Tai yra pirmasis J. Šedivý vizitas Lietuvoje nuo tada, kai 2020 m. gegužę jis pradėjo eiti EDA vadovo pareigas. EDA vadovas aplanko visas 26 EDA valstybes nares, susipažįsta su valstybių gynybos sistemos vadovybe ir jų prioritetais.

Europos gynybos agentūra yra vienintelė ES tarpvyriausybinė institucija, kurioje valstybių gynybos sistemų atstovai (tiek ministerijos, tiek kariuomenės ekspertai) dalyvauja priimant sprendimus dėl karinių pajėgumų ir ginkluotės vystymo, standartų, karinio mobilumo, gynybos įsigijimų, gynybos tyrimų ir pramonės. Agentūra taip pat tiesiogiai susijusi su ES Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo įsipareigojimų įgyvendinimo vertinimu.

KAM vadovybės susitikimas su Europos gynybos agentūros vyriausiuoju pareigūnu Jiří Šedivý

Nuotr. aut. vyr. srž. sp. L. Tamošiūnas

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku