KAM patrigubino šaulių finansavimą ir skyrė pinigus ginklų, ekipuotės ir įrangos įsigijimui

„Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos sklandus bendradarbiavimas bei nuoseklus finansavimo didinimas užtikrina ne tik augančio sąjungos narių skaičiaus kokybišką integraciją, bet ir įgalina organizaciją įgyvendinti savo strateginius tikslus, visuomenėje stiprinant atsparumą, ugdant pilietiškumą, patriotizmą ir lyderystę“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

KAM skyrus papildomą finansavimą, LŠS suplanavo 2022–2025 metų įsigijimus, kurie suteiks dar didesnį pagreitį organizacijos vystymuisi.

„Keleto pastarųjų metų įvykiai parodė, kad šauliai yra itin svarbūs ne tik stiprinant pasiruošimą gintis, bet gali sėkmingai remti ir civilines institucijas taikos metu: pagalba COVID-19 pandemijos metu, svarus indėlis užtikrinant pagalbą nelegalios migracijos krizės metu prisidedant prie nacionalinio saugumo iššūkių įveikimo. Pastaruoju metu LŠS buvo taip pat sėkmingai pasitelkiama ir teikiant pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams. Norime, kad organizacija visapusiškai stiprėtų, todėl 2022 metais, lyginant su 2021 metais, papildomai skyrėme iki 4,8 mln. eurų – tai daugiau nei tris kartus didesnis finansavimas. Suplanuoti įsigijimai reikšmingai padidins šaulių pajėgumus“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Už papildomai KAM skirtą finansavimą 2022–2025 metais LŠS suplanavo įsigyti 4,5 tūkst. komplektų naujų aprangų, 1,5 tūkst. vienetų automatinių ginklų G-36 su šoviniais, 2 tūkst. šalmų, 500 šarvinių liemenių, po 2 tūkst. ekipuotės liemenių ir kuprinių, 70 termovizorių, 250 skaitmeninių radijo stočių. Įvertintas poreikis gerinti sąlygas įsigyjant 60 karkasinių palapinių su įranga, 20 elektros generatorių, 16 visureigių ir 8 mikroautobusus. Gerokai padidės finansavimas LŠS vaikų stovykloms.

Siekiant aktyvesnio ir efektyvesnio šaulių įtraukimo į karinio rengimo bei pilietiškumo ugdymo procesus, KAM didina finansuojamų LŠS etatų skaičių ir numato kasmet didinti darbo užmokestį. Papildomas KAM finansavimas ir padidintas etatų skaičius įgalins LŠS greičiau integruoti naujus narius į organizacijos veiklą bei įvairius savanorystės ir pilietiškumo projektus. Pasak ministro A. Anušausko, KAM taip pat skiria papildomą finansavimą LŠS strateginių projektų bei veiklos plėtrai įgyvendinti.

2022 07 01. KAM sutarties pasirašymas su Šaulių sąjunga. foto Alfredas Pliadis

Nuo liepos 1 d. įsigalioja Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo, kuria keičiamas LŠS finansavimo modelis. Organizacijai bus suteikiama didesnė atsakomybė vykdant finansinius savo veiklos įsipareigojimus, o jai skiriami valstybės biudžeto asignavimai tiesiogiai susiejami su veiklos rezultatais ir efektyvumu.

Pasirašius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, Krašto apsaugos ministerija nebevykdys LŠS skiriamų valstybės biudžeto lėšų administravimo funkcijų – už jos veiklai skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atsiskaitys pati LŠS.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. ir šiuo metu vienija apie 12,7 tūkst. narių. Sąjungos tikslas – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant jos piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo. Taip pat – ugdyti kūrybingus, pasitikinčius savimi ir motyvuotus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems.

LŠS.2022

 LSS.2022

© 2024 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku