Naujienos

A. Anušauskas. Hibridiniai 1940-ieji metai: žalieji žmogeliukai ir gerų norų scenarijai.

Dabar populiaru kalbėti apie istorijos alternatyvas, posūkius, už kurių tariamai slepiasi įvairūs istorijos scenarijai. Tačiau tokie scenarijų variantai Lietuvoje pritaikyti jau beveik prieš šimtą

plačiau...

Nepriklausomybės kova: propaganda tęsiasi

Tarpukario Lietuvoje buvo siekiama sukurti teigiamą Sovietų Sąjungos įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Tuo tikslu į Maskvą buvo kviečiami kultūros veikėjai – mėginta įrodyti, kad darbo liaudis gyvena

plačiau...

Ką atnešė pergalė

Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tys per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 70-me­čio ren­gi­niai. Šian­dien šį ju­bi­lie­jų mi­nės Va­ka­rų pa­sau­lis, ry­toj - Ru­si­ja.

plačiau...

Foto galerijos naujienos

Sovietinės okupacijos tyrimo asociacijos visuotinis susirinkimas

Žiurėti šį katalogą...