Naujienos

Nepriklausomybės kova: propaganda tęsiasi

Tarpukario Lietuvoje buvo siekiama sukurti teigiamą Sovietų Sąjungos įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Tuo tikslu į Maskvą buvo kviečiami kultūros veikėjai – mėginta įrodyti, kad darbo liaudis gyvena

plačiau...

Ką atnešė pergalė

Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tys per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 70-me­čio ren­gi­niai. Šian­dien šį ju­bi­lie­jų mi­nės Va­ka­rų pa­sau­lis, ry­toj - Ru­si­ja.

plačiau...

Arvydas Anušauskas: Viešinti negalima palikti

Kai kalbame apie KGB palikimą, net ne vietoje pavadinime padėtas kablelis turi nemažos reikšmės. Tai, kad anksčiau ar vėliau turėjo iškilti klausimas, ką daryti su prisipažinusiais pagal 1999 metų įst

plačiau...

Foto galerijos naujienos

Sovietinės okupacijos tyrimo asociacijos visuotinis susirinkimas

Žiurėti šį katalogą...